192.168.49.1 - 192.168.49.1 Admin เข้าสู่ระบบ

192.168.49.1
192.168.49.1 เป็นที่อยู่ IP ในเครื่องที่เราเตอร์จำนวนมากใช้เป็นแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ แผงผู้ดูแลระบบเราเตอร์อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่าเราเตอร์คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นได้ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายคุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครือข่ายไร้สายของคุณเปลี่ยนรหัสผ่านความปลอดภัยเปลี่ยนเส้นทางพอร์ตและอื่น ๆ

192.168.49.1 เข้าสู่ระบบ

วิธีเข้าสู่ระบบ 192.168.49.1 ทีละขั้นตอน

การเข้าถึงแผงผู้ดูแลระบบของเราเตอร์คือผ่านที่อยู่ IP 192.168.49.1 ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าเราเตอร์ได้ตามที่คุณต้องการ

1. เชื่อมต่อเราเตอร์ใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายอินเทอร์เน็ตโดยใช้พอร์ต LAN ของเราเตอร์ตัวใดตัวหนึ่ง
2. จากนั้นเปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ในแถบที่อยู่ http://192.168.49.1 หรือคลิกที่นี่ 192.168.49.1. หากคุณได้รับข้อผิดพลาด 192.168.49.1 ไม่ใช่ที่อยู่ IP ของเราเตอร์ของคุณ
3. คุณควรเห็นหน้าที่กำหนดให้คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณสามารถดูได้ที่ฉลากด้านหลังของเราเตอร์หรือลองใช้ admin / admin

192.168.49.1
4. เมื่อคุณอยู่ในแผงผู้ดูแลระบบเราเตอร์คุณจะสามารถแก้ไขและกำหนดค่าเราเตอร์ได้ตามที่คุณต้องการ

จะเปลี่ยนที่อยู่ IP ของเราเตอร์ได้อย่างไร

ผู้ผลิตระบุที่อยู่ IP ของเราเตอร์ แต่ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าได้ตามความต้องการ คุณสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่แผงผู้ดูแลระบบของเราเตอร์ซึ่งเป็น 192.168 49.1 หรือ 192.168.1.1 ตามค่าเริ่มต้น
2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เป็นค่าเริ่มต้นของผู้ดูแลระบบ / ผู้ดูแลระบบแล้วกดเข้าสู่ระบบ

3. จากเมนูทางด้านซ้ายให้เลือกตัวเลือกเครือข่ายแล้วเลือก LAN
4. ในช่อง "ที่อยู่ IP" ให้ป้อนที่อยู่ IP ใหม่ที่คุณต้องการตัวอย่างเช่น 192.168.0.1แล้วกดปุ่มบันทึก
5. รีสตาร์ทเราเตอร์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง นั้นคือทั้งหมด.

Thai