วิธีการพิมพ์ Em Dash

วิธีพิมพ์ Em Dash Word ให้คุณป้อน em dash (เส้นประยาวขึ้น) เพียงแค่พิมพ์ยัติภังค์สองตัวในหนึ่งบรรทัด Word จะรับรู้สิ่งนี้เมื่อคุณจบคำหลังยัติภังค์แล้วแทนที่ด้วยยัติภังค์ อย่างไรก็ตามหากปิดความสามารถนี้คุณอาจสงสัยว่าจะได้รับ ... อ่านเพิ่มเติม

Thai