192.168.49.1 - 192.168.49.1 Admin เข้าสู่ระบบ

192.168.49.1 192.168.49.1 เป็นที่อยู่ IP ในเครื่องที่เราเตอร์จำนวนมากใช้เป็นแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ แผงผู้ดูแลระบบเราเตอร์อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่าเราเตอร์คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นได้ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายคุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครือข่ายไร้สายของคุณเปลี่ยนรหัสผ่านความปลอดภัยเปลี่ยนเส้นทางพอร์ตและอื่น ๆ 192.168.49.1 … อ่านเพิ่มเติม

Thai