ดาวน์โหลด Psiphon 3 สำหรับ Windows 7,8 & 10

Psiphon 3 เป็นซอฟต์แวร์สำหรับข้ามแพลตฟอร์มสำหรับ Windows และ Mobile ซึ่งให้การเข้าถึงเนื้อหาอินเทอร์เน็ตโดยไม่ถูกตรวจสอบ เว็บพร็อกซีโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ได้รับผลกระทบจากการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตข้ามระบบกรองเนื้อหา Psiphon 3 มีจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและเรียบง่าย: เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเปิดกว้างเมื่อมีการควบคุมและ ... อ่านเพิ่มเติม

Thai