Cách gõ dấu gạch ngang Em

Làm thế nào để gõ một dấu gạch ngang Em? Word cho phép bạn nhập dấu gạch ngang em (dấu gạch ngang dài hơn) chỉ bằng cách gõ hai dấu gạch ngang vào một dòng. Word cảm nhận điều này khi bạn kết thúc từ sau dấu gạch ngang, và sau đó thay thế nó bằng dấu gạch nối. Tuy nhiên, nếu khả năng này bị tắt, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để có được… Đọc tiếp

Cách đặt lại Quên mật khẩu Windows 10

Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập Windows 10, bạn sẽ không thể sử dụng máy tính hoặc máy tính xách tay của mình. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cách đơn giản để đặt lại mật khẩu Windows 10 đã quên cho quản trị viên và tài khoản Microsoft mà không làm mất tệp hoặc cài đặt lại. Cách đầu tiên là sử dụng mật khẩu… Đọc tiếp

Cách Reset Máy tính xách tay Dell

Cách đặt lại máy tính xách tay Dell về cài đặt gốc Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích cho bạn từng bước cách đặt lại máy tính xách tay dell của bạn về cài đặt gốc. Khôi phục cài đặt gốc của máy tính xách tay sẽ khôi phục cài đặt của nó như khi nó được khởi chạy ban đầu. Vì vậy, nếu bạn đang… Đọc tiếp

Cách mở khóa bàn phím trong Windows 7/8/10

How to Unlock the Keyboard on Windows Is the keyboard closed, and can’t you type anything? If you accidentally locked the keyboard and couldn’t remember how you did it, just follow this guide for troubleshooting and you should be able to unlock your Windows 10/8/7 device on the screen.  You need to find out whether any keys or the entire keyboard has physically broken before starting. You can use external USB / PS2 keyboards, you can plug it into another device. If the problem still remains, your keyboard can get physically damaged.  Otherwise, it should be a software problem and the steps below can be taken to resolve it. Phase 1: Switching Filter Keys Off  If your keyboard is locked entirely, you might have accidentally switched on the Filter Keys function.  You can hear a tone when you hold down the right SHIFT key for 8 seconds and the “Toggle Keys” icon appears in the machine tray.  Just then, you will find the keyboard is locked and there’s nothing you can do. To open the keyboard, hold down the right SHIFT key again for 8 seconds to turn off the Filter Keys, or disable the Control Panel’s Filter Keys. Phase 2: Reinstall or upgrade Driver Keyboard  Due to a defective or obsolete driver, the keyboard can become locked.  You may need to reinstall or upgrade the keyboard driver to get your keyboard back to running.  Follow on with these steps:  Open System Manager, and extend the category of keyboards. Right-click the keyboard on your machine and either pick Update Driver or Uninstall System. If you have selected the System Uninstall option, restart your computer.  The default keyboard driver is enabled automatically in Windows. How to Unlock the Keyboard in Windows

Vietnamese