Iniciarbldaoi - Thay đổi tên và mật khẩu mạng Wi-Fi của bạn

Iniciarbldaoi - Cách cài đặt và cấu hình modem Oi Velox? Hôm nay trong bài đăng này, chúng tôi sẽ giải thích mọi thứ về Iniciarbldaoi. Tôi sẽ giải thích cách bạn có thể định cấu hình thiết bị Oi Velox của mình bằng cách truy cập Iniciarbldaoi hoặc http Iniciarbldaoi. Để truy cập cài đặt thiết bị Oi Velox, bạn phải sử dụng địa chỉ văn bản này, đóng vai trò là… Đọc tiếp

192.168.49.1 - 192.168.49.1 Đăng nhập quản trị

192.168.49.1 192.168.49.1 là địa chỉ IP cục bộ mà nhiều bộ định tuyến sử dụng làm bảng quản trị của chúng. Bảng quản trị bộ định tuyến cho phép người dùng định cấu hình bộ định tuyến của họ, bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định. Bạn có thể định cấu hình cài đặt mạng, bạn có thể thay đổi tên mạng không dây, thay đổi mật khẩu bảo mật, chuyển hướng các cổng, v.v. 192.168.49.1… Đọc tiếp

192.168.1.1 Quản trị viên đăng nhập bộ định tuyến mặc định ZTE

Cách thiết lập Bộ định tuyến WiFi ZTE - 192.168.1.1 Đăng nhập Bộ định tuyến ZTE Nếu bạn mua một bộ định tuyến ZTE mới, bạn nên thiết lập nó. Nếu bạn chưa biết cách thực hiện, bạn sẽ tìm hiểu trong bài viết này. Bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập bộ định tuyến ZTE mới của bạn trong một vài bước đơn giản. Đang định cấu hình… Đọc tiếp

Vietnamese