192.168.49.1 - 192.168.49.1 Đăng nhập quản trị

192.168.49.1 192.168.49.1 là địa chỉ IP cục bộ mà nhiều bộ định tuyến sử dụng làm bảng quản trị của chúng. Bảng quản trị bộ định tuyến cho phép người dùng định cấu hình bộ định tuyến của họ, bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định. Bạn có thể định cấu hình cài đặt mạng, bạn có thể thay đổi tên mạng không dây, thay đổi mật khẩu bảo mật, chuyển hướng các cổng, v.v. 192.168.49.1… Đọc tiếp

192.168.2.1 Đăng nhập bộ định tuyến quản trị

192.168.2.1 là địa chỉ IP riêng tư, không thể định tuyến. Đây là một trong những lựa chọn phổ biến của các nhà sản xuất, được sử dụng làm địa chỉ IP mặc định, được đặt ngay trong nhà máy. Một số nhà sản xuất sử dụng IP này làm mặc định là SMC, Belkin và những nhà sản xuất khác. (Tuy nhiên, việc trở thành mặc định không làm cho nó không thể thay đổi - khách hàng có thể sửa đổi điều này theo… Đọc tiếp

Danh mục ip

192.168.1.254 - 192.168.1.254 Đăng nhập bộ định tuyến quản trị

192.168.1.254 192.168.1.254 là địa chỉ IP cục bộ được đặt làm địa chỉ IP mặc định trong thiết bị. Hầu hết các nhà sản xuất bộ định tuyến sử dụng địa chỉ IP 192.168.1.254 trong bộ định tuyến của họ để cung cấp quyền truy cập vào bảng quản trị của bộ định tuyến. Giống như bất kỳ địa chỉ IP cục bộ nào khác, địa chỉ IP này có thể được gán cho một thiết bị duy nhất trên mạng cục bộ của bạn. Cảm ơn … Đọc tiếp

192.168.15.1 - 192.168.15.1 IP đăng nhập bộ định tuyến quản trị

192.168.15.1 là địa chỉ IP cục bộ chỉ được sử dụng trong các mạng cục bộ và một số kiểu bộ định tuyến như Vivo và nhiều kiểu khác. Địa chỉ IP 192.168 15.1 cho phép bạn truy cập thiết bị của mình trên mạng nội bộ. Nó có thể nằm bên cạnh máy tính có tệp được chia sẻ hoặc bên cạnh bảng quản trị của… Đọc tiếp

Vietnamese