Cách mở khóa bàn phím trong Windows 7/8/10

Cách mở khóa bàn phím trên Windows

Là các bàn phím đóng cửa, và không thể bạn kiểu có gì không? Nếu bạn tình cờ bị khóa các bàn phím và không thể nhớ lại làm sao bạn đã làm nó, chỉ theo điều này hướng dẫn cho xử lý sự cố và bạn Nên là có thể đến mở khóa của bạn các cửa sổ 10/8/7 thiết bị trên các màn. 

Bạn nhu cầu đến tìm thấy ngoài liệu bất kì chìa khóa hoặc là các toàn bộ bàn phím có thể chất bị hỏng trước bắt đầu. Bạn có thể sử dụng bên ngoài USB PS2 bàn phím, you có thể phích cắm nó thành khác thiết bị. Nếu các vấn đề vẫn còn lại, của bạn bàn phím có thể được thể chất hư hỏng. 
Nếu không thì, nó Nên là phần mềm vấn đề các các bước phía dưới có thể là Lấy đến giải quyết nó.

Giai đoạn 1: Chuyển mạch Bộ lọc Chìa khóa Tắt 

Nếu của bạn bàn phím Là bị khóa hoàn toàn, bạn có thể có tình cờ chuyển đổi trên các Bộ lọc Chìa khóa chức năng. 
Bạn có thể Nghe tấn khi nào bạn giữ xuống các đúng SHIFT Chìa khóa cho giây và các “Chuyển đổi Chìa khóa ” biểu tượng xuất hiện trong các máy móc cái mâm. 
Chỉ sau đó, bạn sẽ tìm thấy các bàn phím Là bị khóa và có không có gì bạn có thể làm.
Đến mở các bàn phím, giữ xuống các đúng SHIFT Chìa khóa lần nữa cho giây đến xoay tắt các Bộ lọc Chìa khóa, hoặc là vô hiệu hóa các Điều khiển Bảng điều khiển Bộ lọc Chìa khóa.

Giai đoạn 2: Cài đặt lại hoặc là nâng cấp Người lái xe Bàn phím 

Đến hạn đến bị lỗi hoặc là lỗi thời người lái xe, các bàn phím có thể trở nên bị khóa. 
Bạn có thể nhu cầu đến cài đặt lại hoặc là nâng cấp các bàn phím người lái xe đến được của bạn bàn phím trở lại đến đang chạy. 
Theo trên với những các bước: 
Mở khóa bàn phím

Mở Hệ thống Giám đốc, và mở rộng các thể loại của những bàn phím. Click chuột phải các bàn phím trên của bạn máy móc và hoặc hái Cập nhật Người lái xe hoặc là Gỡ cài đặt Hệ thống.

Nếu bạn có đã chọn các Hệ thống Gỡ cài đặt Lựa chọn, khởi động lại của bạn máy vi tính. 
Các mặc định bàn phím người lái xe Là được kích hoạt tự động trong Các cửa sổ.
Cách mở khóa bàn phím trong Windows

Vietnamese