Đã đăng trongcác cửa sổ

AdwCleaner 8.2 Final

AdwCleaner là một chương trình đảm bảo an toàn thông tin cho máy tính của bạn thông qua việc loại bỏ các quảng cáo và thường là phần mềm gián điệp. Chương trình loại bỏ các chương trình không mong muốn đính kèm vào trình duyệt của bạn mà không có sự đồng ý của bạn. Khi tải xuống các chương trình mới từ Internet, một số phần mềm được cài đặt cùng với chúng, điều này hiển thị các chương trình không mong muốn gây phiền nhiễu trong […]

Vietnamese