DriversCloud

DriversCloud là một chương trình miễn phí để cập nhật trình điều khiển. DriversCloud cho bạn biết bạn có phần cứng và phần mềm nào trên máy tính của mình. Thông tin này có thể được lưu, chia sẻ và xuất dưới dạng tệp PDF. Sau khi cấu hình được phân tích, DriversCloud kết xuất và tìm các trình điều khiển mới nhất cho hệ thống máy tính. Nó thực hiện phân tích ngoại tuyến, mà ở đó… Đọc tiếp

Vietnamese