gCMOB v.3.0.8 dành cho Android

gCMOB Dành cho Android & iOS gCMOB là một ứng dụng giám sát video tuyệt vời mà bạn có thể xem trực tiếp camera của mình thông qua thiết bị Android của mình. Ứng dụng gCMOB cũng cho phép bạn điều khiển máy ảnh của mình, bạn có thể hướng chúng đến phạm vi cụ thể mà bạn muốn xem. Với ứng dụng, bạn có thể xem camera trực tiếp từ… Đọc tiếp

Vietnamese