Cách gõ dấu gạch ngang Em

Làm thế nào để gõ một dấu gạch ngang Em? Word cho phép bạn nhập dấu gạch ngang em (dấu gạch ngang dài hơn) chỉ bằng cách gõ hai dấu gạch ngang vào một dòng. Word cảm nhận điều này khi bạn kết thúc từ sau dấu gạch ngang, và sau đó thay thế nó bằng dấu gạch nối. Tuy nhiên, nếu khả năng này bị tắt, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để có được… Đọc tiếp

Vietnamese