XShare dành cho Android

XShare là một trong những ứng dụng chia sẻ tệp nhanh nhất, với nó, bạn có thể chia sẻ ảnh, video, tài liệu và bất kỳ tệp nào khác. Được phát triển bởi Infinix Mobile, Inc., Xshare rất dễ sử dụng và rất nhanh. Với ứng dụng XShare, bạn có thể chia sẻ tệp với bạn bè của mình, giúp truyền thông tin nhanh chóng trên… Đọc tiếp

Vietnamese