Bản phát hành cuối cùng của Notepad ++ 7.9.5

Notepad ++ là một trình soạn thảo văn bản nhỏ loại bỏ nhiều hạn chế của Windows Notepad. Notebook ++ Các tính năng quan trọng nhất của một trình xử lý văn bản chính thức có sẵn trong bản tải xuống nhỏ. Notepad ++ biết, thậm chí nhiều hơn, cú pháp của tất cả các ngôn ngữ lập trình phổ biến. Tuy nhiên, Notepad ++ tải nhanh và cũng tiết kiệm tài nguyên. Hơn, … Đọc tiếp

Vietnamese